PRAVIDLA PROPAGAČNÍCH AKCÍ

Pořadatelem propagačních akcí (dále jen „Propagační akce“) je společnost Alshaya Poland Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-845), ul. Łucka 2/4/6, Polsko, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku vedeném Oblastním soudem pro hl. m. Varšavu, XII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000255186; DIČ: PL5272506584, identifikační číslo REGON 140537349 (dále jen „prodávající“).

PODMÍNKY PROPAGAČNÍCH AKCÍ

Tyto Podmínky představují základ pro pořádání propagačních akcí, vymezují práva a povinnosti jejich účastníků a jsou jediným platným dokumentem, který vymezuje zásady propagačních akcí. Veškerý obsah reklamních a propagačních materiálů má pouze informativní charakter.

1. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky propagační akce a znění těchto pravidel po dobu platnosti akce, což však nemá vliv na objednávky, které zákazníci již podali a zaplatili.

2. Zapojení do propagační akce znamená, že se účastník seznámil se zněním těchto pravidel, zavazuje se dodržovat v nich vymezené zásady a potvrzuje, že splňuje všechny podmínky účasti v propagačních akcích.

3. Propagační akce probíhá pouze v internetovém obchodě, který provozuje společnost Alshaya Poland na adrese www.thebodyshop.cz.

4. Propagační akce se nevztahuje na zlevněné produkty, nevyplývá-li z podmínek dané propagační akce zveřejněných na stránkách internetového obchodu jinak.

5. Prodávající může pořádat následující propagační akce:

a) PROPAGAČNÍ AKCE TYPU 1+1

Platí při nákupu 2 libovolných nezlevněných produktů z kategorie uvedené v označení akce, kdy cena nejlevnějšího produktu bude snížena na 1 Kč. Tato propagační akce bude automaticky zohledněna v košíku po přidání požadovaného počtu produktů. Tato akce platí také při násobném množství, tj. při nákupu 2, 4, 6 atd. produktů.

b) PROPAGAČNÍ AKCE TYPU DRUHÝ PRODUKT -50 %

Platí při nákupu 2 libovolných nezlevněných produktů z kategorie uvedené v označení akce, kdy cena nejlevnějšího produktu bude snížena o 50 %. Tato propagační akce bude automaticky zohledněna v košíku po přidání požadovaného počtu produktů. Tato akce platí také při násobném množství, tj. při nákupu 2, 4, 6 atd. produktů.

c) PROPAGAČNÍ AKCE TYPU 3 ZA 2

Platí při nákupu 3 libovolných nezlevněných produktů z kategorie uvedené v označení akce, kdy cena nejlevnějšího produktu bude snížena na 1 Kč. Tato propagační akce bude automaticky zohledněna v košíku po přidání požadovaného počtu produktů. Tato akce platí také při násobném množství, tj. při nákupu 3, 6, 9 atd. produktů.

d) PROPAGAČNÍ AKCE TYPU 2+2

Platí při nákupu 4 libovolných nezlevněných produktů z kategorie uvedené v označení akce, kdy cena dvou nejlevnějších produktů bude snížena na 1 Kč. Tato propagační akce bude automaticky zohledněna v košíku po přidání požadovaného počtu produktů. Tato akce platí také při násobném množství, tj. při nákupu 4, 8 atd. produktů.

e) PROPAGAČNÍ AKCE VE FORMĚ PROCENTNÍ SLEVY na stanovený sortiment

Platí pořadatelem stanovená procentní sleva na stanovený sortiment (např. -10 % na vánoční sady apod.).

6. Tyto propagační akce nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevovými kódy, nevyplývá-li z oznámení o propagační akci zveřejněného na stránkách internetového obchodu jinak.

7. Účast v propagační akci je dobrovolná a je zdarma.

8. Účastníky propagační akce mohou být pouze zletilé fyzické osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a splňují požadavky vymezené v pravidlech.

9. Účast v propagační akci ani práva a povinnosti s ní spojené není účastník oprávněn převést na třetí osoby.

10. Nabídka internetového obchodu může obsahovat také dárkové sady (dále jen „dárková sada“), které mohou obsahovat několik produktů.

11. Věci zakoupené v rámci propagačních akcí uvedených v bodech 5 a–d) výše lze vrátit, pouze pokud účastník vrátí všechny společně zakoupené produkty. Je-li předmětem objednávky propagační balíček nebo sada, je účastník oprávněn zrušit objednávku pouze v rámci celého akčního balíčku nebo sady. Nelze zrušit objednávku pouze jednotlivých produktů, které jsou součástí propagačního balíčku nebo sady.

12. Případné reklamace týkající se záležitostí souvisejících s propagační akcí je třeba zaslat e-mailem na adresu obchod@thebodyshop.cz společně s odůvodněním.

13. Reklamace týkající se záležitostí souvisejících s propagační akcí je možné podávat v jejím průběhu i po jejím ukončení, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne ukončení propagační akce.

14. Práva na záruku nebo zákonnou odpovědnost za zboží zakoupené v rámci propagační akce budou posuzovány podle hodnot zboží uvedených v dokladu o koupi.

15. Reklamace posoudí prodávající ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejich elektronického doručení. Odpověď na reklamaci bude odeslána účastníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci.

16. Je-li předmětem reklamace produkt či produkty, které jsou součástí dárkové sady nebo byly koupeny v rámci propagační akce, je zákazník povinen reklamovat celou dárkovou sadu. Není možné reklamovat jednotlivé produkty, které jsou součástí dárkové sady nebo byly zakoupeny v rámci propagační akce.

17. Veškeré dotazy související s propagačními akcemi posílejte e-mailem na adresu obchod@thebodyshop.cz.

18. Ve věcech neupravených v těchto pravidlech propagačních akcí se použijí ustanovení polských právních předpisů.

19. Jakékoliv případné spory, které mohou vzniknout na základě této propagační akce a které nebude možné vyřešit smírně, budou řešeny místně příslušným soudem podle sídla pořadatele.

20. Výše uvedené propagační akce mohou být pořádány mj. na určitou dobu, do vyčerpání zásob akčních produktů nebo do odvolání. Druh propagační akce a dobu jejího trvání oznámí prodávající na stránkách internetového obchodu. Nestanoví-li podmínky propagační akce výslovně jinak, platí propagační akce do doby jejího odvolání. Stanoví-li podmínky propagační akce omezené množství akčních produktů, platí propagační akce do doby vyčerpání stanoveného množství těchto produktů.

21. Podmínky a doba trvání propagační akce budou dostupné na internetových stránkách www.thebodyshop.cz.